شرکت ساراتل ایران

  • ارتباط با ما
  • شماره‌های تماس
  پرینت

  شماره های تماس

  نام و نام خانوادگی سمت EmailAddress شماره داخلی
  محمدحسن ایلدرم
  مدیرعامل CEO@sarateliran.ir 101
  فرزاد ثابت
  مدیرمالی fin@sarateliran.ir 115
  اکبر ناصری
  مدیر فنی tec@sarateliran.ir 106
  احمید جمشیدی
  کارشناس مهندسی ابنیه eng@sarateliran.ir 105
  رضا دهقانی کارشناس مهندسی مکانیک mec@sarateliran.ir 105
  رضا محبوبی رئیس اداری adm@sarateliran.ir 102
  رضا تابش مسئول قراردادها com@sarateliran.ir 119
  سید مهدی کریمی
  مسئول تدارکات sup@sarateliran.ir 120
  دبیرخانه
  info@sarateliran.ir 107
  Powered by PARS DATA