شرکت ساراتل ایران

  • پروژه‌ها
  • انجام شده
  • پنج سال اخیر
  پرینت

  پروژه های انجام شده در پنج سال اخیر

  عنوان پروژه

  کارفرما

  زیربنای ساختمان

  زیربنای محوطه

  مبلغ اولیه

  مدت اولیه

  تحویل موقت

  مبلغ آخرین صورت وضعیت

  نوع اسکلت

  احداث مجتمع فرهنگی ورزشی شهید همت (شهید مطهری)

  شهرداری چهاردانگه

  9000

  7000

  24.000

  30

  90/10/12

  29.550

  بتنی و فلزی

  ساخت مرکز جدید صدا و سیمای خراسان شمالی (بجنورد)

  سازمان صداوسیما

  5500

  2000

  45.024

  24

  93/04/21

  56.230

  بتنی و فلزی

  احداث مرکز جدید صدا و سیمای همدان

  سازمان صداوسیما

  7000

  2000

  34.973

  24

  94/06/04

  42.286

  بتنی و فلزی

  احداث ایستگاه  فرستنده رادیویی لار

  شرکت جم موج

  800

  1500

  11.410

  8

  90/12/29

  13.937

  فلزی

  تکمیل مجموعه فرهنگی ورزشی شهید همت

  شهرداری چهاردانگه

  9000

  7000

  15.000

  6

  93/02/25

  18.656

  بتنی و فلزی

  تکمیل ابنیه و خرید تجهیزات مجتمع فرهنگی ورزشی شهید همت

  شهرداری چهاردانگه

  9000

  7000

  24.000

  30

  94/03/24

  18.007

  بتنی و فلزی

  تکمیل ابنیه وخرید تجهیزات اتاق برق مجموعه فرهنگی ورزشی شهید همت

  شهرداری چهاردانگه

  9000

  7000

  1.550

  2

  91/08/30

  1.093

  بتنی و فلزی

  مبالغ به میلیون ریال


  Powered by PARS DATA