شرکت ساراتل ایران

  • ارتباط با ما
  • نشانی دفترمرکزی
  پرینت

  * تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان اندیشه، اندیشه2 شرقی، شماره 24، ساختمان ساراتل

  , کدپستی:              1569943846
  ) تلفن دفترمرکزی:     3 88440242

   7فکس دبیرخانه:       88444235  داخلی 113
  @ پست الکترونیک:       info@sarateliran.ir

  https://www.google.com/mapmaker?gw=129&activity_src=2&activity_filter=0&activity_sort=0&ll=35.730608,51.443846&spn=0.001746,0.00515&z=19&vpid=1453891117984&lyrs=4&lyt=large_map_v3
  Powered by PARS DATA